• Työyhteisön vaikutus työhyvinvointiin 

      Kangastupa, Vesa; Kinnunen, Susanna (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämä opinnäytetyö tarkastelee työyhteisöä ja sen vaikutuksia yksilön työhyvinvointiin. Tutkielman tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tutkittavien työyhteisöjen nykyisestä tilasta. Tutkimus myös vertailee vastaajien ...