• Ravinto-opas poliisin vuorotyöhön 

      Johansson, Tony; Nieminen, Niilo (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Oikeaoppisilla ruokailutottumuksilla on suuri merkitys toimintakykyyn ja jaksamiseen poliisin tehdessä vuorotyötä. Opinnäytetyössä kartoitettiin ruokailutottumuksia ja ruokailussa koettuja haasteita poliisin vuorotyössä ...