• Mäkelän kuulustelumallin käyttö Helsingin poliisilaitoksella 

      Paajanen, Tiina (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Kuulustelu on poliisin perustyökalu sekä tärkeä osa esitutkintaa. Usein esitutkinnassa tärkeä osa rikoksen näytöstä saadaan kuulustelussa. Kuulustelun oikeaoppinen suorittaminen on tärkeää ja on korostunut entisestään ...