• Tunnustuksen merkitys rikosprosessissa 

      Paakkonen, Peppi (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tunnustuksen merkitystä rikosprosessissa. Tarkastelun kohteena on erityisesti tunnustuksen merkitys rikosasian näyttönä. Lisäksi on käsitelty tunnustuksen merkitystä prosessilajin valintaan ...