• Lisätty todellisuus ja sen hyödyntäminen poliisitoiminnassa 

      Mikkonen, Antti; Pakkanen, Petteri (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä lisätty todellisuus on, ja miten Suomen poliisi voisi käyttää sitä koulutuksen ja työtehtävien tukena. Opinnäytetyön tutkimusaineisto on kerätty Suomessa ja ulkomailla ...