• Palokoirien koulutuksen nykytila, käyttömahdollisuudet ja hyödyt 

      Ränsi, Suvi (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Tässä opinnäytetyössä on tutkittu laadullisen tutkimuksen menetelmin palokoirien koulutuksen nykytilaa, niiden käyttömahdollisuuksia, sekä hyötyjä. Tutkimuksen tavoitteena on ollut ymmärtää syvemmin kyseisiä teemoja ja ...