• Liikkuvuus osana poliisin toimintakykyä : opas liikkuvuuden harjoittamiseen 

      Törmänen, Antti; Raappana, Arttu (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on ollut tuoda esille liikkuvuuden merkitystä poliisin toimintakyvyssä ja sen ylläpitämisessä. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi opas liikkuvuuden ...