• Poliisi maasta poistajana 

      Raatikainen, Juho (2019)
      Tutkin tässä opinnäytetyössäni sitä, mistä tulee poliisin toimivalta suorittaa käännytyksiä, karkotuksia ja pääsyn epäämisiä maahan. Tutkin myös sitä, onko poliisilla oikeutta karkottaa henkilö maasta omalla päätöksellään. ...