• Tulkattavat kuulustelut osana nykyaikaista poliisitoimintaa 

      Lepola, Janne; Ratilainen, Moona (2019)
      Opinnäytteentavoitteena on selvittää, miten poliisit ja tulkit kokevat tulkattavat kuulustelut, millaisia erityispiirteitä tulkattaviin kuulusteluihin liittyy ja mitä haasteita niissä esiintyy. Pyrimme myös saamaan selville, ...