• Ulkomaalaisasioiden verkkokoulutuspaketti Poliisiammattikorkeakoululle 

      Saarinen, Aleksi; Sotavalta, Henri (2019)
      Tämän opinnäytetyön aiheena ulkomaalaisasioiden opettaminen verkkoalustalla Poliisiammattikorkeakoululla. Toteutimme työmme toiminnallisena opinnäytetyönä. Työmme kohderyhmänä toimii Poliisiammattikorkeakoulun ulkomaalaisasioiden ...