• Myymälävarkauksien yhtenäistetty ilmoitusmalli 

      Saario, Markus (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämä opinnäytetyö tarjoaa mallin yhtenäistettyyn tapaan ilmoittaa myymäläolosuhteissa tapahtuneesta anastusrikoksesta eli myymälävarkaudesta. Opinnäytetyössä tarkastellaan myymälävarkauden käsitettä sekä sen ilmoittamiseen ...