• Kyberrikollisuus ihmisen arjessa 

      Somerkallio, Aki; Takkinen, Mari (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kyberrikollisuutta tavallisen ihmisen näkökulmasta. Työssä nostetaan esille sellaisia verkossa tapahtuvia rikoksia ja uhkia, joita kuka tahansa verkon käyttäjä saattaa arjessaan ...