• Pikaviestintäsovellukset huumekaupassa 

      Matilainen, Timo; Sopanen, Ville (2019)
      Opinnäytetyömme muoto on toiminnallinen opinnäytetyö. Työmme tarkoituksena on tuottaa poliisiorganisaatiolle ja poliisin kanssa työskenteleville sidosryhmille tietoa nykyajan ajankohtaisesta huumausainerikollisuudesta ja ...