• Poliisikoulutuksen kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta 

      Suhonen, Veli; Turunen, Tommi (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää poliisikoulutuksessa tapahtuneita muutoksia AMK-uudistuksen myötä, sekä sen taustalla vaikuttaneita tekijöitä. Tavoitteena oli selvittää, miten hyvät valmiudet opiskelijat ...