• Tunneäly ja -taidot: osaksi poliisin kehittyvää ammattitaitoa 

      Uimonen, Elli (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Tässä opinnäytetyössä selvitetään, mitä ovat tunneäly ja -taidot ja miten niitä voidaan hyödyntää poliisin työssä. Kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimuksessa määritellään tunneäly ja -taidot käsitteineen sekä kartoitetaan ...