• Kannabis Suomessa : kenttäopas poliisimiehille kotikasvattamon taltiointiin 

      Uusi-Autti, Tiia; Virtanen, Inga (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyömme aiheena oli kannabiksen kotikasvattamon taltiointi. Opinnäytteemme on toiminnallinen ja siihen liittyen teimme kenttäoppaan poliisimiehille. Itse opinnäyte on julkinen, mutta kenttäopas on salassa pidettävää ...