Huom! Theseus-tuen yhteydenotto on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. Attention! Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library. OBS! Theseus Support e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek.
    • Poliisi osallisena tieliikenneonnettomuuksissa 2011-2015 

      Vasenius, Mika (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tieliikenneonnettomuuksia, joissa poliisiajoneuvo oli osallisena vuosien 2011-2015 aikana. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, kuinka paljon tällaisia onnettomuuksia oli ...