- Huom! Theseus-tuki on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ole yhteydessä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. - Theseus Support-e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek. - Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library.
    • Keinoja Porin kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen 

      Vihiniemi, Waltteri (2019)
      Tämän opinnäytetyön aiheena on Porin kevyen liikenteen turvallisuus ja sen tämän hetkinen tilanne. Työssä tarkastellaan kevyen liikenteen turvallisuuden tasoa Porissa sekä poliisin mahdollisuuksia vaikuttaa sen suunnitteluun. ...