• Kuulustelut englannin kielellä : käsikirja 

      Wallin, Christian (2019)
      Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on kuulustelujen hoitaminen englannin kielellä. Työn tavoitteena on auttaa kuulustelua suorittavaa poliisimiestä suoriutumaan kuulustelusta vieraskielisen asiakkaan kanssa. ...