"Täydentävät sammutusmenetelmät" - Selaus asiasanan mukaan Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

    • Pikapalopostit sammutustoiminnassa 

      Raninen, Eero (2020)
      Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia pikapalopostien käyttöä niin kiinteistön käyttäjien kuin pelastusalan ammattilaisten näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää perustelut pikapalopostien olemassaololle ja ...