Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) - Selaus asiasanan mukaan "kameravalvonta"

  • Haalarikamerat - tarpeellisia vai ei? 

   Lehtonen, Tommi (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä tutkimus käsittelee poliisilla tällä hetkellä koekäytössä olevien haalarikameroiden tarpeellisuutta ja hyödyllisyyttä. Aihetta on tutkittu ulkomailla, mutta tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia eivätkä ...
  • Kartoitus Lohjan keskusta-alueen valvontakameroista: työkalu rikostutkinnan avuksi 

   Muurinen, Niko (2019)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka tarkastelee kameravalvontaa kasvavana ilmiönä, sen suunnittelusta, uuden lainsäädännön näkökulmasta ja sen mahdollisuuksista poliisin työkaluna poliisitoiminnassa. Opinnäytetyö ...
  • Lappeenrannan keskusta-alueen valvontakameroiden kartoitus 

   Tuunanen, Aino (2019)
   Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka produktina syntyi kartoitus Lappeenrannan keskusta-alueen valvontakameroista. Kartoitus toteutettiin lomakekyselyllä, joka lähetettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ...
  • Mikrokamera poliisin työvälineenä - oikeudellisia näkökulmia 

   Lehtonen, Tommi (Poliisiammattikorkeakoulu, 2016)
   Poliisin suorittama tarkkailu ja valvonta on tarkkaan laissa säädelty. Sen sijaan poliisin jokapäiväisen toiminnan tallentamista ja kuvaamista ei ole laissa erityisesti säädelty. Tässä opinnäytetyössä selvitetään ...
  • Multisillan turvallisuuden kehittäminen 

   Hirvikoski, Hanna (2019)
   Tampereella sijaitsevan kaupunginosan Multisillan turvallisuuden kehittäminen CPTED-mallin mukaisesti ja viranomaisyhteistyö.
  • Vantaan valvontakameroiden kartoitus 

   Mortamo, Miikka (2020)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen, jonka produktina saatiin tietoa Vantaan keskusta-alueen valvontakameroista. Saadut valvontakameratiedot syötettiin poliisin omaan valtakunnalliseen kameravalvontajärjestelmään. Syötetyt ...