"opiskelija" - Selaus asiasanan mukaan Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

  • Nuoremman konstaapelin alaistaidot: itsearviointi 

   Ojala, Kristiina (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee nuoremman konstaapelin alaistaitoja. Työn tarkoituksena on luoda itsearviotesti, josta on hyötyä poliisiopiskelijan ja nuoremman konstaapelin itseoppimisessa sekä ammatillisessa kehityksessä. ...
  • Poliisikoulutuksen kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta 

   Suhonen, Veli; Turunen, Tommi (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää poliisikoulutuksessa tapahtuneita muutoksia AMK-uudistuksen myötä, sekä sen taustalla vaikuttaneita tekijöitä. Tavoitteena oli selvittää, miten hyvät valmiudet opiskelijat ...
  • Poliisiopiskelijoiden fyysisen kestävyyskunnon kehitys 

   Virkkala, Joni (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoiden fyysistä kestävyyskuntoa ja sen kehitystä vuosien 1985 – 2015 aikavälillä. Tutkimuksen aineisto perustuu Poliisiammattikorkeakoulun juoksutestien ...