"potilaslaki" - Selaus asiasanan mukaan Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

    • Poliisi, potilastiedot ja niiden salassapito 

      Rautio, Rami (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu luottamukseen ja kaikki potilaasta tiedettävä tieto on salassa pidettävää. Salassapitovelvollisuudesta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä ...