Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) - Selaus asiasanan mukaan "sammutus"

  • Ilma-alusten hyödyntäminen pelastustoimen tehtävillä 

   Kemppainen, Marko (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli ilma-alusten hyödyntäminen pelastustoimen tehtävillä. Työssä keskityttiin tavanomaisimpien Suomessa pelastustoimessa käytettävien ilma-alusten käyttämiseen sekä lentosammutuspäällikön antamiin ...
  • Nestepalojen sammutus Kymenlaakson pelastuslaitoksella 

   Kolppo, Juhana; Salonen, Ville (2020)
   Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialueella on kohonnut suuronnettomuuden riski. Alueen kautta kulkee suuri osa Suomen palavista nesteistä. Pelastuslaitoksen alueella on useita palavia nesteitä varastoivia toimijoita. ...
  • Pelastuslaitoksen vesihuoltotoiminnan kehittäminen Varsinais-Suomessa 

   Asikainen, Jaakko (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alueella toimivan sammutusveden järjestämisestä vastaavan ”vesihuoltoryhmän” toimintaa. Ryhmä on perustettu vuonna 2007, ja se koostuu ...
  • Pikapalopostit sammutustoiminnassa 

   Raninen, Eero (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia pikapalopostien käyttöä niin kiinteistön käyttäjien kuin pelastusalan ammattilaisten näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää perustelut pikapalopostien olemassaololle ja ...
  • Sammutussäiliön käyttö metsäpaloissa 

   Hyttinen, Heli (2020)
   Metsäpalojen sammuttaminen on vaikeakulkuisen maaston ja pitkäkestoisuuden vuoksi hyvin kuormittavaa, ja tämän vuoksi sammutukseen on kehitetty sammutussäiliö, jonka avulla voitaisiin helpottaa sammuttajan kuormitusta ja ...