"skjutvapenlag" - Selaus asiasanan mukaan Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

    • Illegal Vapenhandel : en kvalitativ studie av läget i Finland 2017 

      Enkvist, Anders (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
      Referat Syftet med denna undersökning är att undersöka situationen i Finland 2017 angående illegal vapenhandel. Undersökningen är fenomenografisk i och med att lägesinformationen för 2017 fås från intervjuer med sakkunniga. ...