"sosiaalinen elämä" - Selaus asiasanan mukaan Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

    • Vuorotyön vaikutukset poliisien sosiaaliseen elämään 

      Holmström, Aleksi (2020)
      Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vuorotyöstä aiheutuvia vaikutuksia ja haasteita hälytys- ja valvontasektorilla työskentelevillä poliiseille. Aihe on tärkeä, sillä iso osa poliisissa työskentelevistä omaa epäsäännöllisen ...