Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) - Selaus asiasanan mukaan "vainoaminen"

  • "Et pääse minusta eroon" : vainoamiseen altistavia tekijöitä ja vainoamisen motiiveja 

   Sandholm, Petri (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksellisessa opinnäytetyössäni tarkastellaan henkilöä, jonka epäillään syyllistyneen rikoslaki 25 luvun 7 a pykälän mukaiseen vainoamiseen. Tutkimuksessani olen selvittänyt tekijän aikaisempaa rikollista käyttäytymistä, ...
  • Vainoamisrikoksen tunnusmerkistön ilmeneminen esitutkinnassa 

   Liuska, Veera; Luukka, Marianne (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan vainoamisrikoksen tunnusmerkistön ilmenemistä poliisin toimittamassa esitutkinnassa. Vainoaminen ilmiönä voidaan määritellä käyttäytymiseksi, jossa henkilö alistaa toisen toistuvasti ...