"vapaa-aika" - Selaus asiasanan mukaan Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk)

    • Poliisimiehen vapaa-aikaan ulottuva toimimisvelvollisuus 

      Mölsä, Leena (Poliisiammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyössä käsitellään poliisimiehen toimimisvelvollisuutta, josta säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa. Säädöksessä poliisimiehet velvoitetaan toimimaan eräissä vakavissa tilanteissa myös vapaa-ajallaan. ...