Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) - Selaus asiasanan mukaan "yhden kosketuksen periaate"

    • Suppea esitutkinta lainsäädännöstä poliisin päivittäistoimintaan 

      Ehtamo, Marleena; Kontrovskaja, Viktoria (2020)
      Opinnäytetyössä avaamme suppean esitutkinnan säätämistä lainvoimaiseksi ja sen muuttumista nykypäivään soveltuvaksi poliisin tehtäväksi. Työssä vertaamme suppeaa esitutkintaa perusmuotoiseen esitutkintaan, suppeaa esitutkintaa ...