Uusimmat viitteet

 • Terveyden edistäminen äitiys- ja lastenneuvolan e-terveyspalveluissa 

  Takala, Iiris; Heino, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin, millaisia ovat hyvät käytänteet terveyden edistämiseen äitiys- ja lastenneuvolan e-terveyspalveluissa. Työn tavoitteena on kartoittaa palveluita ...
 • ADHD-lapsen ja hänen perheensä tukeminen : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Liimatainen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tuottaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa ADHD-lasten ja heidän perheidensä tukemiseksi ja auttamiseksi. Tavoitteena oli ...
 • "Riskil vai..." elintapaohjaustapahtuma työttömille tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi 

  Virkanen-Sharsan, Tuula; Kallio, Liisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työttömien terveyden edistäminen on tärkeää, koska heillä on työssä oleviin verrattuna enemmän tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä, kuten vähäinen liikunta ja epäterveelliset ruokailutottumukset sekä ylipaino. Työttömät ...
 • Kirjallisuuskatsaus maahanmuuttaja-asiakkaan osallisuudesta suomalaisessa terveydenhuollossa 

  Alakruuvi, Sonja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvaileva kirjallisuuskatsaus maahanmuuttaja-asiakkaan osallisuudesta suomalaisessa terveydenhuollossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda tietoa toimintatavoista ja -menetelmistä, ...
 • Kotikäyntien vaikuttavuus lastenneuvolassa 

  Helppolainen, Sonja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla lastenneuvolassa tehtävien kotikäyntien vaikuttavuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää lastenneuvolan kotikäyntien kehittämistarpeet ...
 • Vanhempien kokemukset viidennen luokan laajoista terveystarkastuksista 

  Salomäki, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia viidennen luokan oppilaiden laajoista terveystarkastuksista. Vanhemmilta kysyttiin, miten tärkeinä he pitävät tarkastukseen kuuluvia asioita. Tutkimuksen ...
 • TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT OHJAUSTUOKIOT KOULUIKÄISILLE 

  Lampela, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT OHJAUSTUOKIOT KOULUIKÄISILLE Lampela, Sanna Satakunnan ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma toukokuu 2015 Ohjaaja: Lahtinen, Elina Sivumäärä: 36 Liitteitä: 6 Asiasanat: kouluikäinen, ravitsemus, ...
 • Itsenäisen asumisen onnistuminen tuetun asumisen jälkeen 

  Pakkala, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tuetusta asumisesta itsenäiseen asumiseen siirtyneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia tuetusta asumisesta ja sen hyödyistä itsenäisen asumisen onnistumisessa sekä mielenterveyskuntoutujien ...
 • Aikuisuuden kynnyksellä - selviytymisopas murrosikäisen vanhemmille 

  Heaton, Katriina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa murrosikäisten vanhemmille suunnattua ohjausmateriaalia. Opas tulee Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kouluterveydenhoitajien käyttöön. Oppaassa ...