Uusimmat viitteet

 • Prosessissa – havaintoja kuvataiteilijan ammatinkuvasta työelämän murroksessa 

  Karhulahti, Maijariitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella ja tutkia opinnäytetyön kirjoittajan omaa ammatinkuvaa ja ammatti-identiteettiä taiteilijana. Lisäksi aiheena oli tarkastella työelämän murrosta sekä sitä, miten se vaikuttaa ...
 • ÄLÄ LUE TÄTÄ OPINNÄYTETYÖTÄ : Osallistavaa julkista taidetta 

  Hokkanen, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ihminen on täyttänyt urbaanit asuinympäristönsä erilaisilla normeilla, ohjeistuksilla ja kielloilla. Niiden kommentoiminen ja murtaminen huumoria ja sarkasmia hyödyntävän taiteen keinoin on parhaimmillaan ajattelua ja ...
 • Minuksi jos muuttuisin 

  Laitonen, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  MINUKSI JOS MUUTTUISIN Laitonen, Niina Satakunnan ammattikorkeakoulu Kuvataiteen koulutusohjelma Kesäkuu 2017 Sivumäärä: 43 Liitteitä: 2 Asiasanat: luonto, minuus, symboli, kasvatus, taiteilijaidentiteetti, ...
 • Kolmenkymmenenviiden metrin aidat 

  Hallivuo, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee julkisen taideteoksen toteutusta Jyväskylän Kankaan alueelle vuoden 2016 aikana. Opinnäytetyössä pohditaan aluksi yhteisötaidetta ja sitä, oliko tehty julkinen taideteos yhteisötaideteos vai ...
 • PENDENT OPERA INTERRUPTA 

  Jokinen-Lywood, Soila (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tarkkaillaan intuition roolia taiteen tekemisen prosessia. Kiinnostuksen kohteena oli ymmärtää, miten intuitio johdattelee taideteosten syntymistä. Tärkeänä kokemuksena tässä prosessissa ovat olleet ...
 • MANDALA-PROJEKTI : Mandala välineenä kuvataidetyöskentelyssä 

  Rauhaniemi, Harri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Abstrakti Tämän master-tutkinnon tekijä on toiminut 20 vuotta kuvataiteilijana. Matkan varrella hän on täydentänyt koulutustaan (post graduate dip. in art therapy, ammattiopettajan tutkinto) ja järjestänyt useita näyttelyitä, ...
 • Elämäni kuva- ja värityskirja kaikilla raaka-aineilla 

  Kaipainen, Marika Tomu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kokemusta ja ymmärrystä taiteilijuudesta fenomenologisin ja narratiivisin menetelmin, Laurel Richardsonin etnografista tutkimusotetta mukaillen. Omakohtaisuus teos- ja työpäiväkirjojen kautta ...