Järjestelmä tullaan ajamaan alas säännöllisen ylläpidon vuoksi. Tallenna työsi ja kirjaudu ulos.
 

Uusimmat viitteet

 • Asiakasymmärryksen syventäminen Takuusäätiön takaustoiminnassa palvelumuotoilun keinoin 

  Niiranen, Anna-Mari (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalveluiden asiantuntijoiden asiakasymmärryksen syventäminen. Työ vastaa Takuusäätiön strategiassa 2017-2019 määriteltyyn tavoitteeseen asiakaslähtöisyyden ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen SATOn asiakasrajapinnassa 

  Paananen, Marika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja ottaa kohdeorganisaatiossa käyttöön kaksi järjestelmää, jotka toteuttavat yrityksen Asiakas ensin strategista kehitysohjelmaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös mitata ...
 • Työyhteisötaidot ja työtyytyväisyys tiimin toimivuuden kehittämisessä 

  Toivanen, Tarja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työelämälähtöisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erään tiimin huonon toimivuuden syitä, etsiä ratkaisuja käytännön ongelmiin ja löytää keinoja työtyytyväisyyden parantamiseksi. Tyytymättömyys näkyi tiimin toiminnassa ...
 • Lean asiantuntijatyössä 

  Hyttinen, Jyrki (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli selvittää, kuinka Lean toimintastrategiaa voitaisiin hyödyntää Eläketurvakeskuksen Ulkomaisten eläkeasiain osastolla toimivan asiantuntijatiimin työn kehittämisessä. Tämän työn ...
 • Jäsenpalvelun ja jäsenhankinnan prosessien kehittäminen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisiksi 

  Pohjantuuli, Seija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n tietosuoja-asetuksen julkaiseminen toukokuussa 2016 käynnisti kahden vuoden siirtymäajan, jonka kuluessa yritysten tulee tarkistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt ja päivittää ne uuden asetuksen ...
 • Leadership in Multicultural Work Environment 

  Ahtola, Eero (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  During the last 10 to 20 years, globalization has become a reality for majority of businesses and companies have had to change the ways of doing business. Companies now want to grow globally and expand their businesses to ...
 • Tilaturvallisuuspalvelutuotteen myynti- ja haltuunottotyökalun kehittäminen, Tapaus Senaatti-kiinteistöt 

  Vuorinen, Noora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda Senaatti-kiinteistöjen uudelle tilaturvallisuuspalvelulle organisaation sisäinen käytännön haltuunottotyökalu, jonka avulla palvelu on jatkossa helppo myydä ja haltuun ottaa ...
 • Hankintojen johtamisen tuki ja seurannan tehostminen 

  Gummerus, Henrik (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko ja teollisuusyrityksille. Yhtiön vastuulla on huolehtia sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä. ...
 • Matchmaking -verkostoitumispalvelun kehittäminen Messukeskukselle Gastro tapaamiset -tapahtuman pohjalta 

  Helenius, Nea (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämistehtävänä on matchmaking -verkostoitumispalvelun kehittäminen Messukeskukselle Gastro tapaamiset -pilottitapahtuman pohjalta. Kehittämistehtävän aihe tuli Messukeskuksen ...
 • Taloushallinnon prosessien tehostaminen 

  Suni, Ulla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja kuvata, minkälaiset ovat tehokkaasti toimivan taloushallinnon prosessit ja miten niihin päästiin kohdeorganisaatiossa. Työssä kuvataan, kuinka prosessien tehokkuutta ja ...
 • Henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa : UPM:n asiantuntijat ja johto työntekijälähettilyyden alkutaipaleella 

  Lehtomaa, Kaisu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyöni lähtökohtana on ollut tutkia kuinka UPM:n johto ja asiantuntijat voivat vaikuttaa sosiaalisessa mediassa yhtiön julkisuuskuvaa ja ammatillista brändiaan tukevalla tavalla. UPM:n tahtotilana on parantaa julkisuuskuvaa, ...
 • Tapahtumatuotannot opiskelijaprojekteina 

  Laaksonen, Jaana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämistehtävän tekijä toimii opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon yksikössä, jonka opiskelijat tuottavat opiskeluprojekteinaan tapahtumatuotantoja ulkoisille asiakkaille. Kehittämistyö lähti tarpeesta ...
 • Kysynnänhallintaprosessin kehittäminen ITIL-viitekehyksen mukaiseksi 

  Kiuru, Satu (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistehtävässä luodaan yhtenäinen toimintamalli sisäisten tietohallintohankkeiden, projektien, kehitysideoiden ja sisäisiä sovelluksia koskevien muutospyyntöjen kysynnänhallintaan (engl. Demand Management). ...
 • Sisäisen auditoinnin menettelyn kehittäminen ja käyttöönotto Suomen ympäristökeskuksessa 

  Heinonen, Heli (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka työllistää noin 600 henkilöä. SYKE toimii pääosin ympäristöministeriön tulosohjauksessa, mutta vesivara-asioissa ohjaava ministeriö on maa- ...
 • Rainmakerin strategiaviestinnän suunnittelu ja kehittäminen 

  Patala, Päivi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rainmaker perustettiin vuonna 2015 fuusiolla, jolla liitettiin yhteen kuusi alan osaajaa. Uuden konsernin strategiatyölle ei ollut toimintamallia, jolla strategiasta voisi tehdä konsernin näkyvän elementin. Fuusion vuoksi ...

Näytä lisää