Uusimmat viitteet

 • Pitopalvelutoiminta osana liiketoimintasuunnitelmaa : Bistro Venla 

  Siivonen, Venla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö sai innostuksensa Bistro Venlassa. Kirjoittaja sai mahdollisuuden lähteä esimieheksi remontoitavaan tilaan, johon oli suunnitteilla kokous- ja yksityistilaisuustoimintaa sekä pitopalvelua. Tämä liiketoiminta ...
 • Ravintola-alan mobiiliapplikaatioiden vertailu ja prototyypin rakentaminen 

  Vuorinen, Susanne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa prototyyppi ravintola-alan mobiiliapplikaatiosta. Tutkimuskysymyksenä oli, mitä toimintoja ja ominaisuuksia toimivan ja asiakastyytyväisyyttä kasvattavan ravintola-alan mobiiliapplikaation ...
 • Vuokatuotekonseptin jatkokehitys : Linkosuon Kahvila Oy 

  Tanttu, Maija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää suolaisia tuotteita Linkosuon Kahvilan vuokatuotekonseptiin. Vuokatuotekonsepti sai alkunsa keväällä 2018, kun vuokapullat kehitettiin Ratinan kauppakeskukseen avattuun ...
 • Tuotekehitys Ahlmanin ammattiopiston ravintolapalveluissa 

  Järvinen, Mira (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka aiheena on tuotekehitysprosessi Ahlmanin ammattiopistolla. Työ toteutettiin ammattikorkeakoulun esimiesharjoittelun aikana keväällä 2018 ja sen tavoitteena oli kehittää uusia ...
 • Yritysmuotojen vertailu ja kannattavuus : Case: Bar Catering 

  Runsas, Iina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite on selvittää, mikä olisi kannattavin toimintatapa yhdistää kaksi eri yritysmuodolla toimivaa yritystä yhdeksi. Työssä tutkitaan eri yritysmuotoja ja vertaillaan niiden kannattavuutta, ...
 • Ruokahävikin syntyminen ravintoloissa ja keinot sen vähentämiseen : Raaka-ainehävikin seuranta ja hallinta yrityksessä X 

  Oinonen, Mirva (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli yrityksen X raaka-ainehävikin seurannan ja hallinnan tutkiminen. Tavoitteena oli löytää kehittämisideoita raaka-ainehävikin hallintaan ja lopulta sen vähentämisen tueksi. Yritys X käyttää ...
 • Franchising-yrittämisen mahdollisuudet 

  Holmfors, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Franchising-toiminta on menestyvän yrityksen kloonausta. Kannattavaksi todettua liiketoimintamallia annetaan muiden yrittäjien käyttöön franchising-toimintaa käyttäen. Franchising-antaja ja franchising-ottaja tekevät ...
 • Puun ja kuoren välissä ravintolassa : Väliportaan esimiehen johtamistyylit tamperelaisissa ravintoloissa 

  Koto, Juho Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään, millaisia väliportaan esimiehiä Tamperelaisissa ravintoloissa työskentelee nykypäivänä. Opinnäytetyössä on teoriaosuus, joka käsittelee johtajuutta sekä johtamistyylien yhdistelemistä. ...
 • Nuori saliammattilainen -kilpailun järjestäminen 

  Hannula, Milla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista osaamista ravintolan saliammattilaiselta vaaditaan tänään ja tulevaisuudessa. Toisena tutkimuskysymyksenä pohdittiin, miten nuorten saliammattilaisten kilpailu, ...
 • Asiakastyytyväisyys Tullin Saunan lounaaseen 

  Mäntylä, Joona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Tullin Saunan asiakastyytyväisyyttä lounaaseen. Tutkimuskysymyksinä oli muun muassa: Millainen Tullin Saunan lounas on asiakkaiden mielestä? Kuinka lounastuotetta voi kehittää? ...
 • Perehdyttämissuunnitelman laatiminen uusille esimiehille 

  Saarinen, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on perehdyttäminen työpaikalla. Opinnäytetyö toteutet-tiin työelämää kehittävänä toiminnallisena kehittämistyönä. Työn toimeksiantajana toimii Yritys X, jolle laadittiin perehdyttämissuunnitelma ...
 • Motivaatio- ja sitoutumistekijät osaksi ravintolakokkien rekrytointiprosessia 

  Kauppinen, Henna; Södergård, Miikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ravintolakokkien motivaatio- ja sitoutumistekijät rekrytoinnissa. Miten vastata ravintolakokkien työvoimapulaan? Työssämme tutkimme teemahaastattelun avulla tutkittavaa ilmiötä sekä käytämme apuna ...
 • Perehdytyksen kehittäminen St1 Kauhajoella 

  Vainionpää, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perehdytyksen kehittämisen lähtökohdat St1 Kauhajoella sekä pohtia tutkimustulosten perusteella mahdollisia kehittämisehdotuksia esille nousseista aiheista. Perehdytyksen ...
 • Gluteenitonta ruokavaliota noudattavien mielipiteet ravintoloiden ja kahviloiden pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnöistä 

  Järvinen, Miisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Keliakialiiton toimeksiannosta ja sen tarkoituksena oli selvittää gluteenitonta ruokavaliota noudattavien henkilöiden mielipiteitä allergioita tai intoleransseja aiheuttavien aineiden merkitsemisestä ...
 • Pitopalvelutoiminnan kehittäminen 

  Urpo, Marianna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pitopalvelutoiminnan kehittäminen. Työssä tutustutaan pitopalvelutoimintaan ja sen kehittämiseen tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtina toimivat työtehon, ...

Näytä lisää