- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Elektronisk ankarfunktion 

   Lind, Anders; Martin, Jimmy (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet omfattar programmering och konstruktion av ett eget positioneringssystem för en fritidsbåt, ett så kallat elektroniskt ankare. Systemets avsikt är att underlätta fritidsfisket genom att ersätta det traditionella ...
  • Employer branding : Hur man attraherar, rekryterar och behåller rätt personal från Generation Y 

   Langels, Elin (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta examensarbete är en litteraturstudie med syfte att undersöka hur företag bör göra för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare som är födda 1980-1999, den så kallade Generation Y. Grunden till att jag valde ...
  • Employer branding inom hotellindustrin 

   Koutila, Katariina (Högskolan på Åland, 2017)
   Mitt examensarbete är en litteraturstudie om employer branding inom hotellindustrin. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur en hotellchef kan locka, hitta och behålla sina drömanställda, som kan leverera hotellets ...
  • En applikationsprototyp i Angular -Karriärlångt lärande 

   Sundblom, Erica (2021)
   Området informationsteknik är i ständig utveckling. Tidvis är den utvecklingen väldigt snabb. De som tänker sig en framtid inom informationsteknik kommer således att behöva fortsätta lära under hela sina karriärer. I ...
  • En multifunktionell bar - att optimera gästens upplevelse 

   Geijer, Sebastian (2020)
   Syftet med detta arbetet är att ta reda på om ett upplevelserum som fyller många olika funktioner kan ge kunden den optimala kundupplevelsen. Studien är en fallstudie genom en kvalitativ metod med intervjuer. Fyra ...
  • En tur till : Förutsättningar för en extra tur- och returresa med färja mellan Åland och Sverige 

   Sommarström, Robin (2019)
   Uppsatsen inleds med en problemformulering som belyser att det i dagsläget är svårt att ta sig till Åland från Sverige efter en viss tidpunkt på eftermiddagen. Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att ...
  • Energibesparing på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten 

   Gröhn, Robin; Bergholm, Simon (Högskolan på Åland, 2015)
   Detta arbete har utförts på begäran av Mariehamns stad och Lotsbroverket. Syftet har varit att föra fram och utreda olika metoder för att optimera driften och spara energi på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten.Vi ...
  • Energieffektivering av skolfartyget M/S Michael Sars 

   Ekebom Oscar, Lindholm Andreas (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera hur värmeförbrukningen ombord på skolfartyget M/S Michael Sars kan effektiveras. Vi genomförde detta på tre olika sätt. Det första var att undersöka hur en ...
  • Energieffektivisering : Ålands idrottscenter 

   Thyrén, Henrik (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med detta examensarbete är att utreda olika typer av energisparande åtgärder för Ålands Idrottscenters idrottshall. Huvudpunkten i examensarbetet handlar om idrottscentrets ventilationsanläggning, men även belysningen ...
  • Energieffektivisering enligt SEEMP : En studie av de åländska rederierna 

   Hansson, Håkan (Högskolan på Åland, 2017)
   Marina transporten står för 1000 miljoner ton Koldioxid CO2 eller ungefär 2,5% av världens årliga utsläpp av Växthusgaser. Sjöfarten beräknas öka utsläppen till år 2050 med mellan 50 och 250%, beroende på framtida utvecklingen ...
  • Energieffektivisering M/S Eckerö 

   Laine, Calle; Karlsson, Björn (2020)
   Syftet med detta arbete är att undersöka om det går att få ner bränsleförbrukningen genom att installera batteripaket och variabla frekvensomriktare ombord på passagerarfärjan M/S Eckerö. För att undersöka detta projekt ...
  • Energioptimering M/V Exporter 

   Karlström, Tim; Åberg, Henrik (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka olika möjligheter för att få ner bränsleförbrukningen på M/V Exporter. Vi har undersökt tre olika möjligheter: - Installering av ett batteripaket för att klara av korta ...
  • Energioptimering på Lotsbroverket 

   Wallén, Christoffer; Nyholm, Niclas (Högskolan på Åland, 2016)
   Examensarbetet har utförts på begäran av Lotsbroverket och Mariehamns stad. Arbetets syfte är att fortsätta med den energioptimering som Fyrvall och Al Husseiny började i och med sitt examensarbete ”Optimering av ...
  • Energiåtervinning : Återvinning av spillvärme med lagringstank ombord på bil-passagerarfärja 

   Svanbäck, Fredrik (Högskolan på Åland, 2018)
   I detta arbete görs en utredning ombord på Viking Lines MS Amorella, av ett system som tar tillvara spillvärme som produceras under resa. En undersökning har gjorts eftersom full effekt tas ut från avgaspannorna under ...
  • Energiåtervinning vid biogasframställning 

   Vördgren, Jonatan; Grunér, John (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete har utförts på begäran av Ålands Centralandelslag. Syftet med arbetet är att göra undersökningar för att se om det är möjligt att använda sig av värmeenergin i avloppsvattnet på ett energieffektivt sätt. De ...
  • Ergonomi i restaurangbranschen: Hur implementeras ergonomi i restaurangbranschen på Åland? 

   Blomfeldt, Simon; Ulenius, Tim (2020)
   Ergonomi är ett välkänt begrepp som är centralt för ett hållbart arbetssätt. I flera branscher är ergonomi invävt i arbetet, men i restaurangbranschen är det värre. Det finns till exempel inte samma möjligheter till ...
  • Ett esport event på Åland 

   Rask, Arvid; Sopen-Luoma, Ville (2019)
   I vårt examensarbete skriver vi om evenemanget ÅL-Star 2019 som är ett nytt LAN och esportsevenemang för Åland. Syftet med arbetet är för oss att skapa, planera och genomföra ett evenemang, ÅL-Star 2019. Detta i sin ...
  • Evenemang på Åland : planeringsfasens betydelse 

   Dzene, Kristine (Högskolan på Åland, 2017)
   Evenemang är idag en egen industri. För att samhället ska kunna nyttja fördelarna som kommer ur ett väl utfört evenemang, krävs det planering och marknadsföring. Syftet med detta arbete är att få mera kunskaper om det hur ...
  • Evenemangssäkerhet : Fallstudie: Hur arbetar evenemangsarrangörer på Åland? 

   Olsson, Sara (Högskolan på Åland, 2018)
   Evenemang av olika slag har alltid präglats av att de besöks av stora folkmängder. Med detta landar ett ansvar på arrangörerna att trygga deltagarnas säkerhet från olika riskfaktorer. Syftet med denna undersökning är att ...
  • Faktorer som påverkar gäster under en restaurangupplevelse : En fallstudie om den fysiska omgivningen på restaurangen Indigo och hur den kan påverka gäster 

   Andersson, Ida (Högskolan på Åland, 2016)
   I denna studie undersöks det specifika för den fysiska omgivningen och hur den påverkar gäster vid en restaurangupplevelse. Avhandlingen bygger på redan befintliga teorier om olika aspekter av den fysiska omgivningen, ...