- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet 

   Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras ...
  • Implementering & distribution av ett 2D-spel 

   Magnusson, John (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa ett enkelt och intuitivt musikspel där användaren skall använda en datormus i varje hand. I detta arbete kommer det förklaras hur resultatet har åstadkommits med hjälp av olika ...
  • Inköpsstrategi : leverantörsrelationer 

   Stenlund, Marie; Andersson, Christina (Högskolan på Åland, 2017)
   Inköpsstrategi används i företag i olika utsträckning. Men det är en viktig fråga, för inköpsfrågor påverkar starkt hela företagets vinst. Vi har undersökt hur man analyserar sina leverantörer, hur man katalogiserar produkter ...
  • Integration of Messaging Systems 

   Flankkila, Simon; Sundman, Johnny (2021)
   This essay serves as documentation for the development of a messaging system for Crosskey Banking Solutions. Our mission was to create a standalone application for message management. The application was developed using ...
  • Intern kommunikation - inom ett småföretag 

   Byman, Alexandra (2019)
   Det här är ett kvalitativt examensarbete om hur den interna kommunikationen fungerar inom ett litet familjeägt företag på Åland. Tre medarbetare är intervjuade för att få reda på hur de tycker kommunikationen fungerar ...
  • Intern kommunikation : Att leda och kommunicera på distans i ett mikroföretag 

   Danielsson, Emma; de Mander, Josefine (2020)
   Intern kommunikation och ledarskap har en betydande roll för att skapa en effektiv verksamhet. Kommunikationen och ledarskapet ser annorlunda ut på distans då det inte finns möjlighet till fysiska träffar. Detta är en ...
  • Intern styrning och kontroll 

   Sundberg, Malin (2019)
   Efter flera företagsskandaler som skett runt om i världen har fler fått upp ögonen för intern kontroll. Intern styrning och kontroll är viktigt hos företag för att hålla ordning och reda inom företaget men även för att ...
  • Introduktion till arbetet i restaurangbranschen 

   Höglund, Robin (2019)
   Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning med syftet att lära mig hur introduktion till arbetet borde gå till inom restaurangbranschen. Bisyftet i undersökningen är att forska i hur introduktion i arbetet går till ...
  • Investeringsbedömningar vid fartygsköp 

   Vihinen, Arnold; Nyholm, Casper (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete är en undersökning om rederiers investeringsbedömningsmetoder vid fartygsköp. Frågeställningarna vi tar upp är vad rederierna har för bedömningskriterier vid fartygsinvestering och vilka skillnader det ...
  • Investigation of the Software Profound UI for Interface Modernization 

   Jansson, Isak (Högskolan på Åland, 2016)
   The purpose of this thesis is to investigate whether the software for interface modernization Profound UI can be integrated and used for modernizing Crosskey’s existing backend system. Profound UI is a tool for interface ...
  • Kalaset - Åland Grönskar 2018 : Att ordna ett evenemang 

   Hyttinen, Nina (Högskolan på Åland, 2018)
   I mitt examensarbete skriver jag om invigningsfesten för Åland Grönskar, vid namnet Kalaset. Syftet med detta arbete är att planera och genomföra ett evenemang, i detta fall invigningsfesten Kalaset. Bisyftet är att lära ...
  • Kampanjplanering inför ett politiskt val : Regina Lindbloms valkampanj 

   Lindblom, Felicia (Högskolan på Åland, 2016)
   Nationalencyklopedins definition av kampanj är, ”En intensiv verksamhet under viss tid i avsikt att påverka”. Valkampanj inför ett politiskt val handlar om att marknadsföra kandidatens och partiets tankar och idéer. Det ...
  • kampen mot sexturism : vad aktörer inom turismbranschen gör för att stoppa barnsexturism och trafficking av barn 

   Eriksson, Emilia (Högskolan på Åland, 2018)
   Mitt examensarbete handlar om hur aktörer inom turismbranschen arbetar för att minska på det kommersiella sexuella utnyttjandet av barn i samband med resandet. Jag har valt att skriva om detta ämne eftersom mänskliga ...
  • Kan den låga åländska arbetslösheten förklaras med effektiv arbetsmarknadsmatchning? 

   de Oliveira, Heidi (2020)
   Detta arbete undersöker den åländska arbetsmarknadens matchningseffektivitet och vill belysa en del av det fenomen som den låga arbetslösheten på Åland är. Syftet med arbetet är att undersöka den åländska arbetsmarknaden ...
  • Kan myndigheter och organisationer på Åland motivera och leda alla generationer? 

   Mårtensson, Malin; Sten Lindqvist, Maria (2019)
   Vi vill lyfta frågan om vikten av att trivas på sin arbetsplats. Detta är något som vi anser att man allmänt pratar för lite om. Ofta kommer det negativa mer fram än det positiva. För att få fram yrkesglädje och yrkesstolthet, ...
  • KOL-patienters erfarenhet av lungrehabilitering 

   Axelsson, Nina (2020)
   Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kroniskt, långsamt progressiv lungsjukdom som påverkar individens fysiska, emotionella och sociala funktion i olika utsträckning vilket leder till en reducerad ...
  • Kommunikation i ledarskap : En undersökning om kommunikationen mellan chefer och medarbetare på ett hospitalityföretag med olika enheter 

   Åkerström, Rebecca (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete är en kvalitativ och kvantitativ studie med syfte att undersöka hur kommunikationen mellan chefer och medarbetare fungerar på en mindre hotellkedja. Bisyftet är att ta reda på hur medarbetarnas motivation ...
  • Kommunikation i ledarskapet : En fallstudie om chefers styrkor och utmaningar i kommunikationen med medarbetare 

   Herlin, Josefin; Kalvik, Merilii (2019)
   I detta examensarbete använder vi kvalitativa studier för att undersöka hur kommunikationen på arbetsplatsen fungerar med hjälp av möten och förändringar samt vilka digitala verktyg chefer och medarbetare använder sig av ...
  • Kommunikation, Public Adress System och General Alarm System för Sjöfartsgymnasiet på Åland 

   Grigore, Victor; Sjölund, Conny (2020)
   Detta examensarbete utfördes under läsåret 2019-2020 på och för Sjöfartsgymnasiet på Åland. Arbetet består av installation, undersökning och förberedning för användning av systemet i undervisningssyfte på Sjöfartsgymnasiet ...
  • Konsten att bli chef som kvinna 

   Bäckman, Hannele; Wester, Ida (2019)
   Syftet med denna avhandling är att få reda på hur kvinnor i åländska organisationer har gjort för att nå sina chefspositioner och hur de känner sig i ledarrollen. Vi vill belysa hur de blivit bemötta i sin framgång samt ...