• Manual till gasturbinanläggning 

   Kjellbing, Christopher (2019)
   Jag fick i uppdrag att ta fram en manual och laborationsförelägg till Högskolan på Ålands gasturbinanläggning, bestående av gasturbinen Caterpillar GT-553 samt Froude 292 vattenbroms. Syftet var att ta fram ett dokument ...
  • Mariehamns bostadsmarknad : Risker och möjligheter kommande fem år 

   Antfolk, Dennis (Högskolan på Åland, 2017)
   Framtidsutsikt för bostadsmarknaden i Mariehamn, med riktgivande och uppskattande möjligheter till utveckling eller poteniella risker. Studien baserar sig på intervjuer med personer inom fastighetsförmedlingsbranschen och ...
  • Michelinrestauranger : Att skapa upplevelser 

   Björk, Felicia (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta arbete är en kvalitativ undersökning med syftet att undersöka hur restauranger skapar upplevelser. Bisyftet är att ta reda på hur Michelinstjärnan har skapat intresse hos kunderna. Arbetet baseras på kvalitativa ...
  • Michelinrestauranger : Personalens syn på arbetsmiljön 

   Bussman, Ida (Högskolan på Åland, 2018)
   Det här examensarbetet är en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad personalen har för åsikt på Michelinrestaurangerna samt skapa mer förståelse för vad Michelinbranschen egentligen är. Arbetet baseras på kvalitativa ...
  • Miljöarbete i ett hotell : Fallstudien: Svanenmärkning av Hotell Savoy 

   Häkkinen, Miia (Högskolan på Åland, 2016)
   I mitt examensarbete har jag undersökt hur hotellets miljöarbete ser ut. Hotell- och turismindustrin medför en påverkan på miljön och jag är intresserad av hur ett hotell tar miljöfrågor i beaktande i deras verksamhet. Jag ...
  • Modernisering av schemaläggare för batchjobb 

   Backas, Conny; Norrsjö, Mikael (2019)
   Syftet med examensarbetet var att på begäran av uppdragsgivaren modernisera en modul i deras system till en REST-tjänst med vilken resten av systemet skulle kunna kommunicera med genom HTTP-kommunikation. Modulens ansvarsområde ...
  • Modifiering av framdrivningssystem på M/S Skarven 

   Fagerström, Patrik; Fredriksen, Joel (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjliga inbesparingar vid installation av axelgeneratorer/elmotorer ombord på M/S Skarven. Fartygets nuvarande tidtabell har orsakat att det båda huvudmaskinerna som är i ...
  • Modulär utrustning för efterbearbetning av slang för medicinskt bruk : Förstudie och sammanfattning 

   Dahlström, Christoffer; Kihlström, Stefan (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete har vi fått till uppdrag av Optinova Ab. Vi skall utveckla en modulär testbänk för framtagning av verktygsprototyper för efterbearbetning av medicinsk slang. Vi skall även utveckla en verktygsmodul för ...
  • Momentbänk : Motortestbänk att användas i utbildningssyfte 

   Engblom, Pontus; Grönvall, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
   Arbetet går ut på att bygga en så kallad momentbänk bestående av en elmotor, drivenhet för denna samt användargränssnitt, åt Högskolan på Åland. Momentbänken skall användas i undervisningssyfte med möjlighet att testköra ...
  • Motivation : Hur kan anställda i restaurangbranschen motiveras till merförsäljning? 

   Ekström, Sarah (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta arbete handlar om motivation. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur anställda i restaurangbranschen motiveras till merförsäljning. Bisyftet med arbetet är att hjälpa ledaren till insikt om utbildad personal ...
  • Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot 

   Frank, Morgan (Högskolan på Åland, 2017)
   Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ...
  • Mät- och reglersystem för effektmätning av motorer 

   Lindholm, Mikael (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet handlar om att göra en empirisk studie för att utveckla och bygga ett mät- och reglersystem för vridmoment- och effektmätning av motor. Mätningen görs enligt motbromsnings- och hävstångsprincipen. Syftet är ...
  • Nedstämdhet bland äldre : en kvantitativ studie på Åland 

   Hartvik, Björn; Qvarfordt, Pia (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet var att belysa faktorer som har samband med nedstämdhet hos äldre på Åland. Bakgrunden belyser de fysiska, psykiska och sociala förändringar åldrandet kan medföra. För sjukskötaren är det viktigt att ha kunskap om ...
  • Nordiskt samarbete och unga vuxnas engagemang i Norden-frågor 

   Ljung, Sofia; Åkerlund, Fanny (2019)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka hur det nordiska samarbetet ser ut idag och hur unga vuxna ser på detta samarbete. Vi börjar med att se vad visionen är för det fortsatta samarbetet. Vi undersöker nordiskt ...
  • Nutrition - lätt som en plätt? : - en enkätstudie om vikten av god nutrition inom vården 

   Sandqvist, Linda; Hermansson, Heidi (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Gott närings- och energiintag är grundläggande för god hälsa. Det kan dock vara extra viktigt med ett optimalt näringsintag för äldre och sjuka personer, då de drabbas lättare av undernäring om näringstillförseln ...
  • Nyrekrytering av personer diagnostiserade med ADHD 

   Lindholm, Jessica; Sjöblom, Jenny (Högskolan på Åland, 2017)
   Människor med funktionshinder betraktas av samhället som en utsatt grupp och har generellt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Människor har i regel har en lägre sysselsättningsgrad och är i behov av extra stöd i ...
  • Nyutexaminerade sjukskötares erfarenheter av handledning : En litteraturstudie 

   Öhman, Gisela; Mäkilä, Maria (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Känslor av osäkerhet är vanligt förekommande hos nyutexaminerade sjukskötare. Fångas inte dessa känslor upp kan detta i förlängningen leda till att nyutexaminerade sjukskötare lämnar professionen. Benner och ...
  • När varningsklockorna ringer : Sjukskötarens identifiering av barn som utsätts för våld 

   Portman, Mikaela; Henriksson, Jenni (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Barn som utsätts för våld är ett globalt problem som medför stora konsekvenser för både barnet och samhället. Tidigare studier visar att sjukskötaren anser sig ha bristfälliga kunskaper i att identifiera barn som ...
  • Omstrukturering av legacy-kod med hjälp av domändriven design 

   Eriksson, Philip (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med detta arbete är att bygga om en del av avgiftshanteringen inom Crosskeys kortsystem. Idag är denna hantering en del av en växande legacykodbas, vilket leder till att ändringar och underhåll av avgifter ofta ...
  • Optimering av spridarstyrning : Uppspolning av slang 

   Mattsson, Benjamin; Henriksson, Andreas (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet handlar om automation och PLC styrning. Syftet med arbetet var att förbättra Optinovas nuvarande styrning för uppspolning av slang. Det gjordes genom att analysera befintliga uppspolningsmöjligheter och på ...