- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Manual till gasturbinanläggning 

   Kjellbing, Christopher (2019)
   Jag fick i uppdrag att ta fram en manual och laborationsförelägg till Högskolan på Ålands gasturbinanläggning, bestående av gasturbinen Caterpillar GT-553 samt Froude 292 vattenbroms. Syftet var att ta fram ett dokument ...
  • Mariehamns bostadsmarknad : Risker och möjligheter kommande fem år 

   Antfolk, Dennis (Högskolan på Åland, 2017)
   Framtidsutsikt för bostadsmarknaden i Mariehamn, med riktgivande och uppskattande möjligheter till utveckling eller poteniella risker. Studien baserar sig på intervjuer med personer inom fastighetsförmedlingsbranschen och ...
  • Michelinrestauranger : Att skapa upplevelser 

   Björk, Felicia (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta arbete är en kvalitativ undersökning med syftet att undersöka hur restauranger skapar upplevelser. Bisyftet är att ta reda på hur Michelinstjärnan har skapat intresse hos kunderna. Arbetet baseras på kvalitativa ...
  • Michelinrestauranger : Personalens syn på arbetsmiljön 

   Bussman, Ida (Högskolan på Åland, 2018)
   Det här examensarbetet är en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad personalen har för åsikt på Michelinrestaurangerna samt skapa mer förståelse för vad Michelinbranschen egentligen är. Arbetet baseras på kvalitativa ...
  • Miljöarbete i ett hotell : Fallstudien: Svanenmärkning av Hotell Savoy 

   Häkkinen, Miia (Högskolan på Åland, 2016)
   I mitt examensarbete har jag undersökt hur hotellets miljöarbete ser ut. Hotell- och turismindustrin medför en påverkan på miljön och jag är intresserad av hur ett hotell tar miljöfrågor i beaktande i deras verksamhet. Jag ...
  • MINSKNING AV MOTSTÅND PÅ FARTYGSSKROV MED TRYCKLUFTSANORDNINGAR 

   Silvennoinen, Samuli (2020)
   Examensarbetet är en litteraturstudie som handlar om olika lufttrycksanordningar för att minska motstånd hos fartygsskrov. Inom arbetet tas upp bland annat energi-effektiviserings-index, eftersom det är aktuellt inom en ...
  • Mobiltelefonen ombord : Verktyg eller säkerhetsrisk? 

   Karlström, Marika (2021)
   I mitt examensarbete skriver jag om hur mobiltelefonen används ombord på fartygen. Är mobiltelefonen ett verktyg eller säkerhetsrisk? I bakgrunden beskriver jag olyckor där mobiltelefonen är inblandad. Bakgrunden tar även ...
  • Modernisering av schemaläggare för batchjobb 

   Backas, Conny; Norrsjö, Mikael (2019)
   Syftet med examensarbetet var att på begäran av uppdragsgivaren modernisera en modul i deras system till en REST-tjänst med vilken resten av systemet skulle kunna kommunicera med genom HTTP-kommunikation. Modulens ansvarsområde ...
  • Modifiering av framdrivningssystem på M/S Skarven 

   Fagerström, Patrik; Fredriksen, Joel (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjliga inbesparingar vid installation av axelgeneratorer/elmotorer ombord på M/S Skarven. Fartygets nuvarande tidtabell har orsakat att det båda huvudmaskinerna som är i ...
  • Modulär utrustning för efterbearbetning av slang för medicinskt bruk : Förstudie och sammanfattning 

   Dahlström, Christoffer; Kihlström, Stefan (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete har vi fått till uppdrag av Optinova Ab. Vi skall utveckla en modulär testbänk för framtagning av verktygsprototyper för efterbearbetning av medicinsk slang. Vi skall även utveckla en verktygsmodul för ...
  • Momentbänk : Motortestbänk att användas i utbildningssyfte 

   Engblom, Pontus; Grönvall, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
   Arbetet går ut på att bygga en så kallad momentbänk bestående av en elmotor, drivenhet för denna samt användargränssnitt, åt Högskolan på Åland. Momentbänken skall användas i undervisningssyfte med möjlighet att testköra ...
  • Motivation : Hur kan anställda i restaurangbranschen motiveras till merförsäljning? 

   Ekström, Sarah (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta arbete handlar om motivation. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur anställda i restaurangbranschen motiveras till merförsäljning. Bisyftet med arbetet är att hjälpa ledaren till insikt om utbildad personal ...
  • Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot 

   Frank, Morgan (Högskolan på Åland, 2017)
   Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ...
  • Mät- och reglersystem för effektmätning av motorer 

   Lindholm, Mikael (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet handlar om att göra en empirisk studie för att utveckla och bygga ett mät- och reglersystem för vridmoment- och effektmätning av motor. Mätningen görs enligt motbromsnings- och hävstångsprincipen. Syftet är ...
  • Mörk turism : Närvaro samt marknadsföring på Åland 

   Engman, Janina; Westerlund, Matilda (2020)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka om attraktioner relaterade till mörk turism finns på Åland, och hur de marknadsförs. Vi har undersökt detta ämne genom att intervjua representanter från åländska ...
  • Nedstämdhet bland äldre : en kvantitativ studie på Åland 

   Hartvik, Björn; Qvarfordt, Pia (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet var att belysa faktorer som har samband med nedstämdhet hos äldre på Åland. Bakgrunden belyser de fysiska, psykiska och sociala förändringar åldrandet kan medföra. För sjukskötaren är det viktigt att ha kunskap om ...
  • Nordiskt samarbete och unga vuxnas engagemang i Norden-frågor 

   Ljung, Sofia; Åkerlund, Fanny (2019)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka hur det nordiska samarbetet ser ut idag och hur unga vuxna ser på detta samarbete. Vi börjar med att se vad visionen är för det fortsatta samarbetet. Vi undersöker nordiskt ...
  • Nutrition - lätt som en plätt? : - en enkätstudie om vikten av god nutrition inom vården 

   Sandqvist, Linda; Hermansson, Heidi (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Gott närings- och energiintag är grundläggande för god hälsa. Det kan dock vara extra viktigt med ett optimalt näringsintag för äldre och sjuka personer, då de drabbas lättare av undernäring om näringstillförseln ...
  • Nutritionsvården: en utmaning med många möjligheter 

   Nyberg, Louise; Gustafsson, Emilia (2020)
   Bakgrund: Undernäring är ett vanligt tillstånd hos patienter inom vården och kan leda till olika negativa konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Nutritionsvården är viktig i kampen mot undernäring. En god ...
  • Nyinstallation av ångpanna : M/S Finbo Cargo 

   Blomqvist, Tobias; Granberg, Kristoffer (2021)
   Vi har undersökt möjligheten till att installera en ny sekundär ångpanna för ångproduktion i hamn på Eckerö Lines fartyg M/S Finbo Cargo. För idag har fartyget endast en oljeeldad panna för ångproduktion i hamn och om det ...