- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Nedstämdhet bland äldre : en kvantitativ studie på Åland 

   Hartvik, Björn; Qvarfordt, Pia (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet var att belysa faktorer som har samband med nedstämdhet hos äldre på Åland. Bakgrunden belyser de fysiska, psykiska och sociala förändringar åldrandet kan medföra. För sjukskötaren är det viktigt att ha kunskap om ...
  • Nordiskt samarbete och unga vuxnas engagemang i Norden-frågor 

   Ljung, Sofia; Åkerlund, Fanny (2019)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka hur det nordiska samarbetet ser ut idag och hur unga vuxna ser på detta samarbete. Vi börjar med att se vad visionen är för det fortsatta samarbetet. Vi undersöker nordiskt ...
  • Nutrition - lätt som en plätt? : - en enkätstudie om vikten av god nutrition inom vården 

   Sandqvist, Linda; Hermansson, Heidi (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Gott närings- och energiintag är grundläggande för god hälsa. Det kan dock vara extra viktigt med ett optimalt näringsintag för äldre och sjuka personer, då de drabbas lättare av undernäring om näringstillförseln ...
  • Nutritionsvården: en utmaning med många möjligheter 

   Nyberg, Louise; Gustafsson, Emilia (2020)
   Bakgrund: Undernäring är ett vanligt tillstånd hos patienter inom vården och kan leda till olika negativa konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Nutritionsvården är viktig i kampen mot undernäring. En god ...
  • Nyinstallation av ångpanna : M/S Finbo Cargo 

   Blomqvist, Tobias; Granberg, Kristoffer (2021)
   Vi har undersökt möjligheten till att installera en ny sekundär ångpanna för ångproduktion i hamn på Eckerö Lines fartyg M/S Finbo Cargo. För idag har fartyget endast en oljeeldad panna för ångproduktion i hamn och om det ...
  • Nyrekrytering av personer diagnostiserade med ADHD 

   Lindholm, Jessica; Sjöblom, Jenny (Högskolan på Åland, 2017)
   Människor med funktionshinder betraktas av samhället som en utsatt grupp och har generellt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Människor har i regel har en lägre sysselsättningsgrad och är i behov av extra stöd i ...
  • Nyutexaminerade sjukskötares erfarenheter av handledning : En litteraturstudie 

   Öhman, Gisela; Mäkilä, Maria (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Känslor av osäkerhet är vanligt förekommande hos nyutexaminerade sjukskötare. Fångas inte dessa känslor upp kan detta i förlängningen leda till att nyutexaminerade sjukskötare lämnar professionen. Benner och ...
  • När varningsklockorna ringer : Sjukskötarens identifiering av barn som utsätts för våld 

   Portman, Mikaela; Henriksson, Jenni (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Barn som utsätts för våld är ett globalt problem som medför stora konsekvenser för både barnet och samhället. Tidigare studier visar att sjukskötaren anser sig ha bristfälliga kunskaper i att identifiera barn som ...
  • Omstrukturering av legacy-kod med hjälp av domändriven design 

   Eriksson, Philip (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med detta arbete är att bygga om en del av avgiftshanteringen inom Crosskeys kortsystem. Idag är denna hantering en del av en växande legacykodbas, vilket leder till att ändringar och underhåll av avgifter ofta ...
  • Optimering av spridarstyrning : Uppspolning av slang 

   Mattsson, Benjamin; Henriksson, Andreas (Högskolan på Åland, 2018)
   Examensarbetet handlar om automation och PLC styrning. Syftet med arbetet var att förbättra Optinovas nuvarande styrning för uppspolning av slang. Det gjordes genom att analysera befintliga uppspolningsmöjligheter och på ...
  • Organisationsförändringar : Från flera små skolor till en central myndighet 

   Bergman, Maria; Råstedt, Susann (2020)
   Vårt examensarbete är en undersökning om organisationsförändringen inom Ålands Gymnasium hösten 2011, då 6 gymnasieskolor blev en myndighet. Huvudsyftet med vårt arbete är att från ledarskapets perspektiv se hur det ...
  • Outsourcing av bokföring - en kvalitativ undersökning av mikroföretag 

   Beckman, Andreas; Boman, Lucas (2019)
   Bland mikroföretag är det vanligt att man utkontrakterar en del av företaget och den funktion som företagen oftast väljer att överlåta är bokföringen. De vanligaste orsakerna till detta är att företagen saknar kunskap och ...
  • Pediatrisk palliativ vård : Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnaden 

   Karlsson, Catrin; Åstrand, Alexandra (2019)
   Bakgrund: Sjukskötaren har många utmaningar inom pediatrisk palliativ vård, då alla familjemedlemmars behov skall tillgodoses. Sjukskötaren är nyckeln för en god omvårdnad inom kontexten. Syfte: Syftet med denna studie ...
  • Personalhantering inom restaurangbranschen : Hur skapar man en socialt hållbar arbetsplats för anställda? 

   Gustafsson, Erika (2020)
   Restaurangbranschen är en underbar bransch som många har tangerat under någon period av sitt liv. Branschen kämpar dock med en hög personalomsättning, osäkra arbetsförhållanden och tunga arbetstider. Att arbeta med ...
  • PICTIONARIZER - “Pictionarize, visualize, and personalize” 

   Takagi, Shinichi (2020)
   My project is a web application that I made for language learning. With this application, users are able to visualize and personalize what they are learning when they try to build vocabulary. The application is equipped ...
  • Playlist Manager 

   Karlsson, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med examensarbetet är att skapa ett program som kan kopiera mediafiler från många mappar till en mapp. Programmet ska också enkelt kunna byta namn på filer innan de kopieras. Jag döpte projektet till Playlist ...
  • Pojkars och unga mäns sexuella och reproduktiva hälsa : En intervjustudie 

   Höglund, Jasmine; Ekblom, Lisa (2019)
   Bakgrund: Enligt tidigare forskning har pojkar och unga män bristfällig kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Detta kan leda till att de söker information från icke-pålitliga källor och de kan ...
  • Processen med att byta ekonomisystem : Kunskap för en lyckad förändring 

   Cederroos, Ina; Mattsson, Emmeli (Högskolan på Åland, 2018)
   Det här arbetet handlar om processen med att byta ekonomisystem, där vi förklarar hur valet av ekonomisystem kan gå tillväga och vad man bör tänka på under processens gång. Vi tar även upp hur företagen bör introducera ...
  • Produktkalkylering hos åländska livsmedelsbolag 

   Mattsson, Erika; Perälä, Taava (Högskolan på Åland, 2017)
   För att lyckas i modern verksamhetsmiljö bör företagen vara kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva. Fungerande och tillräckligt noggrann kostnadskalkylering ger information som stöder beslutstagandet både i strategiskt och ...
  • Projektering av ORC-anläggning 

   Boxberg, Jens; Forsström, Adam (2020)
   Detta examensarbete har utförts på begäran av Rederiaktiebolaget Eckerö Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka lönsamhet och installation av ett Orcan Energys Efficiency PACK M 050.100 HP spillvärme-aggregat ...