- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Pediatrisk palliativ vård : Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnaden 

   Karlsson, Catrin; Åstrand, Alexandra (2019)
   Bakgrund: Sjukskötaren har många utmaningar inom pediatrisk palliativ vård, då alla familjemedlemmars behov skall tillgodoses. Sjukskötaren är nyckeln för en god omvårdnad inom kontexten. Syfte: Syftet med denna studie ...
  • Personalhantering inom restaurangbranschen : Hur skapar man en socialt hållbar arbetsplats för anställda? 

   Gustafsson, Erika (2020)
   Restaurangbranschen är en underbar bransch som många har tangerat under någon period av sitt liv. Branschen kämpar dock med en hög personalomsättning, osäkra arbetsförhållanden och tunga arbetstider. Att arbeta med ...
  • PICTIONARIZER - “Pictionarize, visualize, and personalize” 

   Takagi, Shinichi (2020)
   My project is a web application that I made for language learning. With this application, users are able to visualize and personalize what they are learning when they try to build vocabulary. The application is equipped ...
  • Playlist Manager 

   Karlsson, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med examensarbetet är att skapa ett program som kan kopiera mediafiler från många mappar till en mapp. Programmet ska också enkelt kunna byta namn på filer innan de kopieras. Jag döpte projektet till Playlist ...
  • Pojkars och unga mäns sexuella och reproduktiva hälsa : En intervjustudie 

   Höglund, Jasmine; Ekblom, Lisa (2019)
   Bakgrund: Enligt tidigare forskning har pojkar och unga män bristfällig kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Detta kan leda till att de söker information från icke-pålitliga källor och de kan ...
  • Processen med att byta ekonomisystem : Kunskap för en lyckad förändring 

   Cederroos, Ina; Mattsson, Emmeli (Högskolan på Åland, 2018)
   Det här arbetet handlar om processen med att byta ekonomisystem, där vi förklarar hur valet av ekonomisystem kan gå tillväga och vad man bör tänka på under processens gång. Vi tar även upp hur företagen bör introducera ...
  • Produktkalkylering hos åländska livsmedelsbolag 

   Mattsson, Erika; Perälä, Taava (Högskolan på Åland, 2017)
   För att lyckas i modern verksamhetsmiljö bör företagen vara kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva. Fungerande och tillräckligt noggrann kostnadskalkylering ger information som stöder beslutstagandet både i strategiskt och ...
  • Projektering av ORC-anläggning 

   Boxberg, Jens; Forsström, Adam (2020)
   Detta examensarbete har utförts på begäran av Rederiaktiebolaget Eckerö Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka lönsamhet och installation av ett Orcan Energys Efficiency PACK M 050.100 HP spillvärme-aggregat ...
  • Prototyp för fordonsdriven pontonflotte : Design och konstruktionsberäkningar 

   Hindersson, Tony; Jurefors, Fredrik (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta examensarbete går ut på konstruktion av en prototyp för fordonsdriven pontonflotte. Arbetet innehåller skrovdesign, propulsionsberäkningar, kostnadskalkyl, underhållsschema samt ritningar. Generalarrangemang, ...
  • Prototyp för webbplats 

   Westerlund, Emelie (Högskolan på Åland, 2018)
   I detta examensarbete redogör jag för min plan samt utförande av att skapa en prototyp för en webbplats, som skall användas i visnings-syfte för att illustrera för en potentiell kund hur deras webbplats kunde byggas upp och se ut.
  • Prototyp mobilapp: för Crosskey Banking Solutions 

   Söderlund, Maiken (2020)
   Syftet med uppdraget var att utveckla en demomobilapplikation som kan demonstrera funktionalitet och design för potentiella kunder. Uppdraget var beställt av Crosskey Banking Solutions. Kraven för vad som skulle ingå togs ...
  • Real Time Operation of Newsletter Generation 

   Animasaun, Martins (Högskolan på Åland, 2018)
   In my thesis I write about how I will improve an NLG (Newsletter Generator) that is not automated and make it automated. The purpose of this thesis is to refine the NLG and make it a real time system where a runtime ...
  • Restaurangers produktutveckling och tjänsteerbjudande 

   Mustonen, Rebecca (Högskolan på Åland, 2016)
   I mitt examensarbete skriver jag om restaurangers produktutveckling och tjänsteerbjudande. Det handlar om att se hur väl olika restauranger har satsat på att få en så bra produkt och tjänsteerbjudande som möjligt. ...
  • Returlogistik : Textilåtervinning hos Röda Korset 

   Hansson Mild, Jennifer (2019)
   I mitt examensarbete skriver jag om returlogistik och hur detta appliceras i Röda Korset, Sveriges, arbete med textilier i sina second-hand butiker. Syftet med arbetet som utfördes under min praktik hos Röda Korset var ...
  • Rotorsegel på fartyg 

   Eriksson, Simon (Högskolan på Åland, 2017)
   Rotorsegel på fartyg är ett alternativ att få ner bunkerförbrukningen. Det här arbetet handlar om just rotorsegel och dess användning ombord på fartyg i dagsläget samt hur de kan komma att användas i framtiden. Arbetet ...
  • Rymdturism : en kvalitativ intervjustudie om rymdturismen och dess position i det kommande årtiondet 

   Sandberg, Jakob; Spring, Casimir (2019)
   En kvalitativ intervjustudie om rymdturism och dess position i den nära framtiden. Syftet med arbetet är att beskriva hur sakkunniga experter tror rymdturismen kommer se ut inom tio år. I arbetet används olika teorier ...
  • Safari Zone på Åland : Kan Pokémon Go användas för att öka inresande till Åland? 

   Weckman, Katarina (2020)
   Detta examensarbete är en kvantitativ studie, som ämnar kartlägga ifall man kan gynna turismen på Åland med hjälp av mobilspelet Pokémon Go, med dess virtuella evenemang Safari Zone. Den kvantitativa studien har utförts ...
  • Safarijakt i Tanzania : En turismprodukt för framtiden? 

   Stenroos, Samuel (2020)
   Arbetets inleds med en kort introduktion till ämnet och hur jaktturismen utvecklats och dess betydelse för Tanzania följt av frågeställningen om detta är en turistprodukt för framtiden. Examensarbetet är byggt på en ...
  • Sjukskötarens kunskap inom läkemedel och läkemedelshantering : en litteraturstudie 

   Ingström, Amanda; Udovicic, Nemanja (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Sjukskötaren använder 40% av sin arbetstid åt läkemedel och läkemedelshantering och därför är det av största vikt att sjukskötaren har kunskap inom området. Att främja säkerheten för att undvika risken för fel ...
  • Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie 

   Friberg, Jonas (Högskolan på Åland, 2017)
   Det har varierat kraftigt var den största delen av sjömännen kommer ifrån. Dock är det ett land som under en längre period har varit överrepresenterat, Filippinerna. Andelen filippinska sjömän runt om i världen är hög. ...