• Real Time Operation of Newsletter Generation 

   Animasaun, Martins (Högskolan på Åland, 2018)
   In my thesis I write about how I will improve an NLG (Newsletter Generator) that is not automated and make it automated. The purpose of this thesis is to refine the NLG and make it a real time system where a runtime ...
  • Restaurangers produktutveckling och tjänsteerbjudande 

   Mustonen, Rebecca (Högskolan på Åland, 2016)
   I mitt examensarbete skriver jag om restaurangers produktutveckling och tjänsteerbjudande. Det handlar om att se hur väl olika restauranger har satsat på att få en så bra produkt och tjänsteerbjudande som möjligt. ...
  • Returlogistik : Textilåtervinning hos Röda Korset 

   Hansson Mild, Jennifer (2019)
   I mitt examensarbete skriver jag om returlogistik och hur detta appliceras i Röda Korset, Sveriges, arbete med textilier i sina second-hand butiker. Syftet med arbetet som utfördes under min praktik hos Röda Korset var ...
  • Rotorsegel på fartyg 

   Eriksson, Simon (Högskolan på Åland, 2017)
   Rotorsegel på fartyg är ett alternativ att få ner bunkerförbrukningen. Det här arbetet handlar om just rotorsegel och dess användning ombord på fartyg i dagsläget samt hur de kan komma att användas i framtiden. Arbetet ...
  • Sjukskötarens kunskap inom läkemedel och läkemedelshantering : en litteraturstudie 

   Ingström, Amanda; Udovicic, Nemanja (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Sjukskötaren använder 40% av sin arbetstid åt läkemedel och läkemedelshantering och därför är det av största vikt att sjukskötaren har kunskap inom området. Att främja säkerheten för att undvika risken för fel ...
  • Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie 

   Friberg, Jonas (Högskolan på Åland, 2017)
   Det har varierat kraftigt var den största delen av sjömännen kommer ifrån. Dock är det ett land som under en längre period har varit överrepresenterat, Filippinerna. Andelen filippinska sjömän runt om i världen är hög. ...
  • Sjöfartsspråk : ursprung och släktskap 

   Leman, Karl; Boman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med vårt arbete var att visa på sjöfartsspråkets internationella ursprung och släktskap. Ett delsyfte var att väcka intresse för detsamma, och för främmande språk i allmänhet. Vi har på så sätt valt ut vissa språk, ...
  • Skördefest året om? : En undersökning av möjligheten att skapa en gemensam försäljningsplattform för åländska livsmedelsproducenter 

   Jensén, Jasmine (Högskolan på Åland, 2016)
   Det här examensarbetet är en kvantitativ studie med syfte att undersöka om livsmedelsproducenter på Åland är intresserade av att tillsammans skapa en gemensam försäljningsplattform för sina produkter. I det här arbetet ...
  • Skördefestens Gästabud : Projektarbete 

   Häger, Natalie (Högskolan på Åland, 2017)
   Detta arbete handlar om att undersöka hur ett projekt planeras, genomförs och utvärderas, både teoretiskt och praktiskt. Inledningsvis presenteras teorierna angående projekt och projektets uppbyggnad. Jag har även delat ...
  • Sociala medier, en hälsoresurs eller hälsorisk? : Unga tjejers upplevelser och erfarenheter på sociala medier 

   Borg, Johanna; Sundblom, Maria (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Sociala medier är ett växande fenomen som finns i stora delar av världen och människor exponeras mer eller mindre av detta. Ungdomar tillbringar mycket tid på sociala medier och hur detta påverkar den psykiska ...
  • Solenergi inom sjöfarten : Idag och i framtiden 

   Boman, Anna (Högskolan på Åland, 2016)
   I det här arbetet hanteras frågor som varför vi behöver förnybara energikällor, vad som händer med vårt klimat till följd av farliga utsläpp och hur vi till sjöss kan dra nytta av energi utvunnen ur solen. Bakgrunden till ...
  • Den som inte finns : Att vara kille med ätstörningsberoende 

   Svensson, Linda; Friman, Amelie (Högskolan på Åland, 2016)
   Ätstörningar är en sjukdom som drabbar både tjejer och killar. Det framkommer i artiklarna att det finns en felaktig bild av att killar inte drabbas av psykiska sjukdomar såsom ätstörningar. Då ätstörningar hos killar är ...
  • Spela spel om spel : en studie i möjligheter för spelbolags diversifiering på marknaden för vadslagning inom esport 

   Basilier, Rasmus; Blomster, Sanna (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med avhandlingen var att uppskatta möjligheten för diversifiering samt undersöka förutsättningarna för etablering på marknaden för vadslagning inom esport för ett spelbolag. Detta gjordes genom en intern analys av ...
  • Spelansvar & lönsamhet : - kan man balansera lönsamhet och spelansvar inom spelbranchen? 

   Karlsson, Robert; Lindberg, Jens (Högskolan på Åland, 2017)
   Avhandlingen består av en kvalitativ undersökning gällande hur man inom spelbranschen förhåller sig till etik och moral i sin företagsamhet. Spelbranschen har en etisk och moralisk synvinkel där man från företagens sida ...
  • Språk- och kulturskillnader : – kommunikationsproblem inom hotel housekeeping 

   Laakso, Nadja (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta examensarbete är en kvalitativ undersökning om vikten av kommunikation inom ledarskap samt förmännens förståelse för olika språk- och kulturskillnader och hur dessa kan påverka arbetstagarens arbetsinsats. Undersökningen ...
  • Storcirkelnavigering : Från gnomoniska kort till Excel och ECDIS 

   Grote, Benjamin; Thorsell, Marcus (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med detta arbete var att skapa en beräkningskalkyl som grundar sig på storcirkelnavigering, främst för att underlätta storcirkelberäkningar inom utbildningen för både lärare och studerande. Manuell beräkning av ...
  • Studerandes synpunkter på utbildningen i ECDIS : Är ECDIS-utbildningen tillräcklig? 

   Nordman, Alexander; Backman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2016)
   I flera århundranden har man navigerat fartyg med hjälp av klassiska papperssjökort. Men för omkring trettio år sedan, kom den första versionen av vad som skulle komma att förändra navigationen ombord på fartygen, det ...
  • Styrsystem för gasturbin 

   Runcrantz, Nina; Eklund, Gideon (Högskolan på Åland, 2016)
   Vi fick i uppdrag att utveckla ett styrsystem för en gasturbin med en vattenbroms som belastar turbinen. Dessa hade Högskolan på Åland förvärvat i utbildningssyfte. Syftet var att programmera styrsystemet i LabVIEW, välja ...
  • Surrningsmetoder med stöttor för virkesdäckslaster – en jämförande studie med modellförsök 

   Norlander, Daniel (2019)
   Fartyg som kör virkesdäckslaster är olycksdrabbade och många virkesdäckslaster förloras överbord. Trots detta är lastsäkring av virkesdäckslaster en relativt outforskad del av sjöfartsindustrin. Här testas därför effektiviteten ...
  • Säkerhet vid ensamarbete : teknologi som kan visa en besättningsmedlems position ombord 

   Dahlgren, Toft; Granholm, Leo (Högskolan på Åland, 2017)
   I det här arbetet undersöker vi hur man kan förbättra sjömäns säkerhet vid ensamarbete med hjälp av personlig positionsövervakning. Bakgrunden till arbetet var en händelse där en däcksvakt som utförde en brandrond blev ...