- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • The Digital Work Permit : From Paper to a Screen 

   Rydlinger, Nicholas (2021)
   The study serves as a foundation for an upcoming project regarding the development of a digital Work Permits system. It was done so by evaluating existing procedures with executed Hot Work Permits and comparing the findings ...
  • Tillsatsämnen i maten : - Bra eller dåligt för oss? 

   Bengsén, Emma (Högskolan på Åland, 2018)
   Mitt examensarbete handlar om tillsatser i mat. Bakgrunden med mitt arbete är att väcka tankar och frågor om livsmedelstillsatser. Syftet med examensarbetet är att undersöka om tillsatsämnen som finns i maten är ...
  • Transpersoners möte med hälso- och sjukvården : Vårdande och icke-vårdande upplevelser 

   Liewendahl, Ida; Verho, Gabriella (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Sjukskötare upplever att de har bristande kunskap om vad det innebär att vara transperson, vilket kan leda till negativa attityder och bristfälligt bemötande. För att kunna ge personcentrerad omvårdnad krävs att ...
  • UNDERSÖKNING AV SCRUBBERINSTALLATION M/S Finlandia 

   Sandberg, Dan-Anders; Sundqvist, Erik (2021)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att installera en scrubberanläggning på M/S Finlandia. Vi har undrsökt två olika varianter av scrubberanläggningar, torr och våtscrubbers. Bland annat har stabilitet, ...
  • Undersökning av tryckförluster i rörsystem 

   Gustafsson, Linnea; Sjögren Reis, Kevin (Högskolan på Åland, 2017)
   Arbetet har gjorts på begäran av Hallsta Pappersbruk genom Magnus Rydstrand som är energiingenjör där. Hallsta pappersbruk är en pappersfabrik i Hallstavik. Detta pappersbruk startade produktionen 1915 och i dagsläget ...
  • Undersökning av Vingsegel-anordning för robotsegelbåt 

   Enqvist, Teo (Högskolan på Åland, 2016)
   Arbetet har gjorts på begäran av Åland Sailing Robots (ÅSR) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att undersöka olika vingsegelanordningar lämpliga för robotsegelbåten Mini 12:an som ägs av ÅSR. Den lämpligaste ...
  • Undersökning om tyska, amerikanska och brittiska kryssningsbesökare : Vad tycker de om Åland? 

   Stenwall, Adam (Högskolan på Åland, 2018)
   Detta examensarbete tar reda på vad tyska, amerikanska och brittiska kryssningsbesökare tyckte om Åland då de besökte destinationen sommaren 2018. Teorierna som används är inriktade på destinationsutveckling och ...
  • Uppgradering av Jboss EAP och Jboss AMQ 

   Jansson, Anton; Ljunggren, Conny (Högskolan på Åland, 2017)
   I detta examensarbete skriver vi om hur vi uppgraderade JBoss EAP och JBoss AMQ för IT företaget Crosskey. Företaget ville ha sin redan befintliga version av JBoss och uppgradera den till den nya versionen. Resultatet av ...
  • Uppstart av företag på Åland : Med fokus på franchisekoncept 

   Gustafsson, Casper; Mattsson, Lucas (Högskolan på Åland, 2018)
   Att starta en ny verksamhet kan göras på flera olika sätt. Detta arbete har gått in på området för uppstart av företag inom franchisekoncept, vilka olika koncept det finns inom franchise, franchiseavgifter, franchiseavtalet ...
  • Urban odling på grönt tak : Något för en restaurang? 

   Rundberg, Fredrika (2020)
   Områden i städer ger allt mindre plats för vegetation, vars fördelar kunde gynna både människor och miljö. Människor i städerna behöver försörjas med mat, samtidigt som dagens konsumenter visar ett allt större intresse ...
  • Utbildning och behörigheter i yachtbranschen 

   Hallingström, David; Johansson, Linus (Högskolan på Åland, 2018)
   I detta arbete har vi försökt att klargöra vad kraven är för utbildning av yachtbefäl begränsade till arbete på yachter och yachtdäcksbefälens behörigheter. Syftet med det här examensarbetet är att fördjupa vår kunskap ...
  • Utveckling av dokumentöverföringsmodul i Java/Spring 

   Eriksson, William (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med detta examensarbete är att lägga till funktionalitet för nedladdning av dokument och samtidigt dela upp kodbasen. Arbetet görs för att uppdragsgivaren dels ville ha funktionalitet för att ladda ner dokument, och ...
  • Utvärdering av utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA) : En litteraturstudie 

   Lindqvist, Fredrik (2020)
   Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som innebär lidande som dessutom förvärras av stigma och bristande benägenhet hos allmänheten att ingripa. Syfte: Att utvärdera effektiviteten av interventionen ...
  • Ventilationslaboratorium för Högskolan på Åland 

   Johansson, Robin; Räike, Samuel (2019)
   I det här arbetet presenterar vi hur ett ventilationslaboratorium har byggts för Högskolan på Åland. Syftet med ventilationssystemet är att fungera som undervisningsplattform inom ventilations- och reglerteknik. Vi kommer ...
  • Vidareutveckling av administrationsapplikation 

   Karlsson, Dag (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla en administrationsapplikation för att förenkla hämtning för slutanvändares mobila enheter samt förenkla hämtning och uppdatering av slutanvändare i ett datalager genom ...
  • Viktkontroll av M/S Finlandia 

   Nordman, Vincent (Högskolan på Åland, 2017)
   SOLAS kräver att varje passagerarfartyg i internationell trafik med fem års mellanrum skall genomgå en så kallad lättviktsundersökning för att det faktiska lättviktsdeplacementet ska avgöras. Med denna undersökning fastställer ...
  • Vilka är EMSA? : Europakommissionens ögon 

   Eneroth, Anton (2019)
   EU-kommission har givit European Maritime Safety Agency (EMSA) uppdraget att kontrollera att länderna inom EU införlivar och efterföljer internationell lagstiftning. Till sitt förfogande har EMSA bland annat olika typer ...
  • Värmeutvinning : Värmepump för Ålands Vatten Ab 

   Himmelroos, Rasmus; Enqvist, Klas (2019)
   Utredning på utvinnande av värmeenergi från vatten i uppvärmningssyfte för Ålands Vattens fastighet. Målet är att bli av med den olje-eldade pannan. Uppdragsgivarens önskan är att utreda möjligheten att installera en ...
  • Web Application for customer- , account- and card register : The Enfuce Portal 

   Alm, Carl Sebastian (2019)
   My project is a web portal for Enfuce Financial Services. With the portal, the user is able to search for internal customers and see their information clearly displayed. It’s also possible to list all the customer's accounts, ...
  • Webbaserade formulär för Ålands Landskapsregering 

   Petra, Ådjers (2019)
   En redogörelse över mitt arbete med att skapa digitala webbaserade formulär för Plan- och Bygglagsingenjören på Allmänna avdelningen vid Ålands landskapsregeringen. En genomgång av projektets olika delar, planeringen av ...