- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Ventilationslaboratorium för Högskolan på Åland 

   Johansson, Robin; Räike, Samuel (2019)
   I det här arbetet presenterar vi hur ett ventilationslaboratorium har byggts för Högskolan på Åland. Syftet med ventilationssystemet är att fungera som undervisningsplattform inom ventilations- och reglerteknik. Vi kommer ...
  • Vidareutveckling av administrationsapplikation 

   Karlsson, Dag (Högskolan på Åland, 2018)
   Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla en administrationsapplikation för att förenkla hämtning för slutanvändares mobila enheter samt förenkla hämtning och uppdatering av slutanvändare i ett datalager genom ...
  • Viktkontroll av M/S Finlandia 

   Nordman, Vincent (Högskolan på Åland, 2017)
   SOLAS kräver att varje passagerarfartyg i internationell trafik med fem års mellanrum skall genomgå en så kallad lättviktsundersökning för att det faktiska lättviktsdeplacementet ska avgöras. Med denna undersökning fastställer ...
  • Vilka är EMSA? : Europakommissionens ögon 

   Eneroth, Anton (2019)
   EU-kommission har givit European Maritime Safety Agency (EMSA) uppdraget att kontrollera att länderna inom EU införlivar och efterföljer internationell lagstiftning. Till sitt förfogande har EMSA bland annat olika typer ...
  • Värmeutvinning : Värmepump för Ålands Vatten Ab 

   Himmelroos, Rasmus; Enqvist, Klas (2019)
   Utredning på utvinnande av värmeenergi från vatten i uppvärmningssyfte för Ålands Vattens fastighet. Målet är att bli av med den olje-eldade pannan. Uppdragsgivarens önskan är att utreda möjligheten att installera en ...
  • Web Application for customer- , account- and card register : The Enfuce Portal 

   Alm, Carl Sebastian (2019)
   My project is a web portal for Enfuce Financial Services. With the portal, the user is able to search for internal customers and see their information clearly displayed. It’s also possible to list all the customer's accounts, ...
  • Webbaserade formulär för Ålands Landskapsregering 

   Petra, Ådjers (2019)
   En redogörelse över mitt arbete med att skapa digitala webbaserade formulär för Plan- och Bygglagsingenjören på Allmänna avdelningen vid Ålands landskapsregeringen. En genomgång av projektets olika delar, planeringen av ...
  • Whiskypremiumisation i barer på Åland : Har kundernas produktkännedom ändrat sortimenten? 

   Javén, Tomas (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta arbete handlar om det finns en växande marknad av whisky inom de åländska krogarna och om whiskysortimenten till kan bli påverkade av gästernas efterfrågan. Arbetet grundar sig på whisky och premiumisation och om och ...
  • Äldre kvinnor på Åland som är närståendevårdare : Faktorer som påverkar upplevelsen av bördan 

   Holmberg, Ida; Mattsson, Anna (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som är relaterade till en högre upplevd börda för den äldre åländska kvinnan som ger omsorg till sin make/sambo/partner i hemmet. Bakgrunden belyser tidigare ...
  • Är det möjligt att väcka ett slumrande team? 

   Hartell, Leila (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete är ett resultat av en strävan att bättre förstå hur man skapar effektiva och välfungerande team. Syftet är också att komma fram till vilken slags kunskap, inspiration och information mitt team behöver ...
  • Åland - Kalifornien : En praktisk studie av TS Golden Bear i syfte att utveckla användandet av Michael Sars 

   Sjödahl-Essén, Wilhelm; Hansson, Erik (Högskolan på Åland, 2016)
   Sjöfartsakademier runt om i världen utbildar blivande sjöbefäl både teoretiskt och praktiskt. Många av akademierna har tillgång till skolfartyg för att bedriva praktisk utbildning ombord. Detta ger eleven en bra erfarenhet ...
  • Åland’s lunch schnitzel of the day 

   Heimdahl, Patrik (Högskolan på Åland, 2017)
   This degree thesis describes the steps involved in developing a simple web application and deploying it using public cloud services. The application is written in Java using libraries like Spring Boot, Jsoup and ...
  • Åländska Dryckesvanor - varför minskar alkoholkonsumtionen på Åland? 

   Sandberg, Jesse (2019)
   Enligt ÅSUB:s rapport från 2016 så minskar ålänningarnas alkoholkonsumtion. Varför minskar den? Syftet med det här arbetet är att försöka få en bild av varför ålänningarnas alkoholkonsumtion minskar och vilka faktorer som ...
  • Åländska företagare på internet : en kvalitativ studie om användningen av onlinebutiker hos några åländska hantverksföretagare 

   Engblom, Anton; Nyholm, Daniel (Högskolan på Åland, 2018)
   Det här arbetet har gått ut på att skapa en fördjupning inom möjligheterna att driva en onlinebutik som företagare på internet och åländska företagares syn på onlinebutiker. I arbetets teoridel tar vi upp tillvägagångssättet ...
  • De åländska småföretagarnas syn på arbetsgivaravgifter 

   Laasonen, Sofia (Högskolan på Åland, 2016)
   Vad är arbetsgivaravgifter och hur ser de Åländska småföretagarna på dessa? Arbetsgivaravgifter består av löner, lagstadgade försäkringar samt andra avgifter som uppkommer när man har anställda. Regelverket kring dessa ...
  • Översyn av ångproduktion i tvätterianläggning 

   Häggblom, Mikael; Lindblom, Jonatan (2019)
   Detta examensarbete har utförs av begäran av Clean Kalle Ab. De var intresserade av en energioptimering av ångproduktionen och översikt av processvattnets energiåtervinning. På Clean Kalle önskar man minska bränsleåtgången, ...