• Attityder, erfarenheter och kunskaper av att vårda personer med psykisk ohälsa i den somatiska vården 

   Gulbrandsen, Tiia; Nylund, Victoria (2019)
   Bakgrund: Attityder hos omvårdnadspersonal kan ha påverkan för vården av personer med psykisk ohälsa, vilket kan resultera i att personen upplever negativa känslor som rädsla, ångest, utstötning och skuld. Omvårdnadspersonalen ...
  • Datalogiskt tänkande i grundskolan : Kartläggning av de åländska grundskolornas förutsättningar för programmering i undervisningen 

   Solax, Charlotta (2019)
   Studien kartlägger förutsättningarna för grundskolorna på Åland att undervisa i datalogiskt tänkande. Arbetet gjordes i tre steg - en litteraturstudie av styrdokument, kvantitativa enkäter samt kvalitativa intervjuer med ...
  • Konsten att bli chef som kvinna 

   Bäckman, Hannele; Wester, Ida (2019)
   Syftet med denna avhandling är att få reda på hur kvinnor i åländska organisationer har gjort för att nå sina chefspositioner och hur de känner sig i ledarrollen. Vi vill belysa hur de blivit bemötta i sin framgång samt ...
  • Intern kommunikation - inom ett småföretag 

   Byman, Alexandra (2019)
   Det här är ett kvalitativt examensarbete om hur den interna kommunikationen fungerar inom ett litet familjeägt företag på Åland. Tre medarbetare är intervjuade för att få reda på hur de tycker kommunikationen fungerar ...
  • Byte av filtreringssystem för bränslet ombord på fartyget Birka Stockholm 

   Blomberg, Richard; Englund, Thomas (2019)
   Examensarbetet handlar om att undersöka om det är lönsamt att byta ut nuvarande filtreringssystem för bränslet ombord på MS Birka Stockholm. Detta arbete har gjorts ombord på fartyget Birka Stockholm som trafikerar mellan ...
  • Feedback: en motivationshöjare? - En studie i feedbackens påverkan på motivation 

   Granholm, Maria; Karlsson, Jenny (2019)
   Feedback är ett kraftfullt verktyg för att påverka hur individer presterar och utvecklas. Frågan är hur mycket rätt slags feedback kan inverka på människors motivationskurva. Syftet med avhandlingen är att få en djupare ...
  • Åländska Dryckesvanor - varför minskar alkoholkonsumtionen på Åland? 

   Sandberg, Jesse (2019)
   Enligt ÅSUB:s rapport från 2016 så minskar ålänningarnas alkoholkonsumtion. Varför minskar den? Syftet med det här arbetet är att försöka få en bild av varför ålänningarnas alkoholkonsumtion minskar och vilka faktorer som ...
  • Kan myndigheter och organisationer på Åland motivera och leda alla generationer? 

   Mårtensson, Malin; Sten Lindqvist, Maria (2019)
   Vi vill lyfta frågan om vikten av att trivas på sin arbetsplats. Detta är något som vi anser att man allmänt pratar för lite om. Ofta kommer det negativa mer fram än det positiva. För att få fram yrkesglädje och yrkesstolthet, ...
  • Introduktion till arbetet i restaurangbranschen 

   Höglund, Robin (2019)
   Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning med syftet att lära mig hur introduktion till arbetet borde gå till inom restaurangbranschen. Bisyftet i undersökningen är att forska i hur introduktion i arbetet går till ...
  • Lönegapet inom den åländska finanssektorn 

   Pettersson, Mathilda (2019)
   De största löneskillnaderna finns att hitta inom finanssektorn både på fastlandet samt i Sverige. Genom mitt arbete har jag studerat den åländska finanssektorn och funnit att det även existerar ett lönegap på lokal ...
  • Betydelsen av kommunikation och ledarskap vid en kommunsammanslagning 

   Zetterman, Tiina (2019)
   Kommunsammanslagningar på Åland är väldigt aktuellt i dagsläget och om lagen säger att 1.1.2022 kommer Åland att bestå av fyra kommuner. När det sker organisationsförändringar som en kommunsammanslagning är så kommer man ...
  • Energioptimering M/V Exporter 

   Karlström, Tim; Åberg, Henrik (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka olika möjligheter för att få ner bränsleförbrukningen på M/V Exporter. Vi har undersökt tre olika möjligheter: - Installering av ett batteripaket för att klara av korta ...
  • Modifiering av framdrivningssystem på M/S Skarven 

   Fagerström, Patrik; Fredriksen, Joel (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjliga inbesparingar vid installation av axelgeneratorer/elmotorer ombord på M/S Skarven. Fartygets nuvarande tidtabell har orsakat att det båda huvudmaskinerna som är i ...
  • Ventilationslaboratorium för Högskolan på Åland 

   Johansson, Robin; Räike, Samuel (2019)
   I det här arbetet presenterar vi hur ett ventilationslaboratorium har byggts för Högskolan på Åland. Syftet med ventilationssystemet är att fungera som undervisningsplattform inom ventilations- och reglerteknik. Vi kommer ...
  • Batteripack 

   Rundberg, Hannes; Sjögren, Lucas (2019)
   Syftet är att undersöka potentialen att installera ett batteripack på M/S Cinderella. Konsekvenserna av att åtgärder gjorts på M/S Cinderella för att minska elförbrukningen har i sin tur uppdagat problem med låg belastning ...
  • Returlogistik : Textilåtervinning hos Röda Korset 

   Hansson Mild, Jennifer (2019)
   I mitt examensarbete skriver jag om returlogistik och hur detta appliceras i Röda Korset, Sveriges, arbete med textilier i sina second-hand butiker. Syftet med arbetet som utfördes under min praktik hos Röda Korset var ...
  • Arbetsplatser till sjöss : Vad styr valet av arbetsplats hos sjöfolk? 

   Samuelsson, Pelle (Högskolan på Åland, 2018)
   I det här arbetet undersöker jag hur sjöfolk tänker vid val av arbetsplatser till sjöss. I bakgrunden beskriver jag först kort hur sjöyrket har förändrats med tiden och sedan ägnas en stor del åt dagens arbetsplatser, det ...
  • Livräddning i Norra ishavet : En analys av SAR-kapaciteten i Arktis 

   Ekberg, Ossian (Högskolan på Åland, 2018)
   Under de senaste decennierna har det skett en kraftig minskning av istäcket i det som kallas för polarområden, Arktis och Antarktis, på grund av klimatförändringen. Farvatten som varit täckta med is börjar nu öppna upp sig ...
  • Utbildning och behörigheter i yachtbranschen 

   Hallingström, David; Johansson, Linus (Högskolan på Åland, 2018)
   I detta arbete har vi försökt att klargöra vad kraven är för utbildning av yachtbefäl begränsade till arbete på yachter och yachtdäcksbefälens behörigheter. Syftet med det här examensarbetet är att fördjupa vår kunskap ...
  • kampen mot sexturism : vad aktörer inom turismbranschen gör för att stoppa barnsexturism och trafficking av barn 

   Eriksson, Emilia (Högskolan på Åland, 2018)
   Mitt examensarbete handlar om hur aktörer inom turismbranschen arbetar för att minska på det kommersiella sexuella utnyttjandet av barn i samband med resandet. Jag har valt att skriva om detta ämne eftersom mänskliga ...