• Energibesparing på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten 

      Gröhn, Robin; Bergholm, Simon (Högskolan på Åland, 2015)
      Detta arbete har utförts på begäran av Mariehamns stad och Lotsbroverket. Syftet har varit att föra fram och utreda olika metoder för att optimera driften och spara energi på Mariehamns pumpstationer för avloppsvatten.Vi ...