• Från monolitisk applikation till mikrotjänster 

      Brandt, Emma (Högskolan på Åland, 2018)
      Syftet med detta examensarbete är att skapa praktiska tillämpningar av mikrotjänster. Utgående från utvecklingen av dessa kommer skillnader mellan olika sätt att leverera data från mikrotjänster utredas. För- och nackdelar ...