• Implementering & distribution av ett 2D-spel 

      Magnusson, John (2019)
      Syftet med detta examensarbete är att skapa ett enkelt och intuitivt musikspel där användaren skall använda en datormus i varje hand. I detta arbete kommer det förklaras hur resultatet har åstadkommits med hjälp av olika ...