• Branding - en kvalitativ studie av Åland Posts varumärkesarbete 

      Manner, Helmiina; Söderberg, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
      Idag måste man differentiera sig på något sätt när konkurrensen är stor och produkterna är väldigt homogena. Detta kan lättast göras med branding då det också fungerar som en kvalitetsgaranti. Ett starkt varumärke ökar den ...