• Produktkalkylering hos åländska livsmedelsbolag 

      Mattsson, Erika; Perälä, Taava (Högskolan på Åland, 2017)
      För att lyckas i modern verksamhetsmiljö bör företagen vara kostnadsmedvetna och kostnadseffektiva. Fungerande och tillräckligt noggrann kostnadskalkylering ger information som stöder beslutstagandet både i strategiskt och ...