• Fysisk aktivitetsrådgivning i omvårdnaden 

      Eriksson, Carina; Moskalets, Olena (Högskolan på Åland, 2016)
      Trots nationella mål om att finländare skall röra sig mer och sitta mindre är finska vuxna fysiskt aktiva endast 20 % av sin tid. Genom att motivera till hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå kan sjukskötare minska lidandet ...