• Restaurangers produktutveckling och tjänsteerbjudande 

      Mustonen, Rebecca (Högskolan på Åland, 2016)
      I mitt examensarbete skriver jag om restaurangers produktutveckling och tjänsteerbjudande. Det handlar om att se hur väl olika restauranger har satsat på att få en så bra produkt och tjänsteerbjudande som möjligt. ...