• Viktkontroll av M/S Finlandia 

      Nordman, Vincent (Högskolan på Åland, 2017)
      SOLAS kräver att varje passagerarfartyg i internationell trafik med fem års mellanrum skall genomgå en så kallad lättviktsundersökning för att det faktiska lättviktsdeplacementet ska avgöras. Med denna undersökning fastställer ...